MAT3 og Mat-Øk 3 -- Efterår 2011

Analyse 1


10. kursusgang

Fredag den 7. oktober 2011,  kl. 08:15
Sted: Rum G5-109.

Dagens program

08:15-09:00
Repetition: Differentiabilitet af reelle funktioner: jeg skal bevise sætning 4.10 på side 105.
09:00--10:50
Opgaveregning:

Opgave 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 i [Wade, afsnit 4.1]

10:50-12:00
Forelæsning: Kædereglen og middelværdisætningen.

Literatur: afsnit 4.2 og 4.3 i Wade.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.