MAT3 og Mat-Øk 3 -- Efterår 2011

Analyse 1


18. kursusgang

Tirsdag den 8. november 2011,  kl. 08:15
Sted: Rum G5-109.

Dagens program

08:15-12:00
Opgaveregning:

Bevis på skift ved tavlen den følgende sætning. Antag, at X og Y er to metriske rum, og f er en funktion fra X til Y. Vis, at de følgende to udsagn er ækvivalente:
1. Funktionen f er kontinuert;
2. For en vilkårlig åben mængde V i Y, vi har at dens urbilled f-1(V) er en åben mængde i X.

Alle andre tidligere opgaver.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.