MAT3 og Mat-Øk 3 -- Efterår 2012

Analyse 1


19. kursusgang

Fredag den 9. november 2012,  kl. 08:15
Sted: grupperum.

Dagens program

Jeg skal gå rund i alle grupperne for at svare på jeres spørgsmål mellem kl 09:00 og 12:00.

08:15-10:00
Selvstudium og øvelse til eksamen
1. Læs den første kapitel af mine noter. Bevis sætning 1.3 på skift ved tavlen;
2. Læs kapitel 3 af mine noter ('Kontinuerte funktioner på metriske rum') til og med sætning 3.3.
 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.