MAT3 og Mat-Øk 3 -- Efterår 2012

Analyse 1


22. kursusgang

Mandag den 19. november 2012,  kl. 12:30
Sted: grupperum.

Dagens program

12:30-16:15
Forberedelse til eksamen. Eksamensbeskrivelsen findes her. I skal selv vælge nogle centrale emner i hver kapitel (se nedenfor), som kan præsenteres ved tavlen i løbet af max 20 minuter. Jeg kommer rund i grupperne for at besvare spørgsmål.


1. Konvergente og Cauchy reelle følger. Bolzano-Weierstrass sætningen (kapitel 2 i Wade).


2. Kontinuerte reelle funktioner: definition og egenskaber (kapitel 3 i Wade).

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.