MAT3 og Mat-Øk 3 -- Efterår 2012

Analyse 1


23. kursusgang

Mandag den 26. november 2012,  kl. 12:30
Sted: grupperum.

Dagens program

12:30-16:15
Forberedelse til eksamen. I skal selv vælge nogle centrale emner i hver kapitel (se nedenfor), som kan præsenteres ved tavlen i løbet af max 20 minuter. Jeg kommer rund i grupperne for at besvare spørgsmål.


1. Differentiable reelle funktioner: Cauchys middelværdisætning (afsnit 4.1-4.3 i Wade).


2. Differentiable reelle funktioner: Taylors formel med restled (sætning 4.24 i Wade).

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.