MAT4 og Mat-Øk 4 -- Forår 2012

Analyse 2


16. kursusgang

Mandag den 26. marts 2012,  kl. 08:15
Sted: grupperum.

Dagens program

08:15-12:00
Læs afsnit 11.4 og 11.5 i Wade: kædereglen og middelværdisætningen for funktioner af flere variable (sider 413-418).

Opgaver: 11.4.1, 11.4.2 i Wade.
 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.