MAT4 og Mat-Øk 4 -- Forår 2012

Analyse 2


4. kursusgang

Mandag den 13. februar 2012,  kl. 08:15
Sted: grupperum.

Dagens program

08:15-12:00
Opgaveregning: opgaver 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.2.0 fra afsnit 6.1 og 6.2 i Wade.

Hint til opgave 6.1.7.

a). For alle x og y i intervallet I, findes der c mellem x og y således at F(x)-F(y)=F'(c)(x-y)=[1-f'(c)/f'(a)](x-y). Bemærk, at 0\leq 1-f'(c)/f'(a)\leq r

b). Brug induktion.

c). Vis bagefter, at |xn+k-xn|\leq |x1-x0|rn/(1-r) for alle k>0. Konkluder, at følgen {xn} er Cauchy, derfor konvergent med grænsen b.

Brug kontinuiteten af funktionen f i punktet b for at udlede identiteten b=b-f(b)/f'(a), og vis, at f(b)=0.
 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.