MAT4 og Mat-Øk 4 -- Forår 2012

Analyse 2


7. kursusgang

Fredag den 24. februar 2012,  kl. 08:15
Sted: Rum G5-112.

Dagens program

08:15--08:45
Repetition: Abel formel og Dirichlets test (sætning 6.31).
09:00-12:00
Forelæsning: absolut og ligelig konvergens for rækker af funktioner, potensrækker.

Literatur: afsnit 7.2 og 7.3 i Wade.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.