MAT4 og Mat-Øk 4 -- Forår 2013

Analyse 2


14. kursusgang

Fredag den 22. marts 2013,  kl. 12:30
Sted: grupperum og G5-112.

Dagens program

12:30-13:30
Selvstudium i grupperum. Jeg har lavet nogle væsentlige ændringer i kapitel 6 og 7 i mine noter. Her findes den opdateret version. Ideen er, at vi først beviser den implicit givne funktion, mens den inverse funktionssætning bliver kun en korollar. Læs igen Lemma 6.1, 6.2 og 6.3; de er næsten identiske med dem i den gamle version.
13:30-15:00
Forelæsning i G5-112: Vi går i gang med Sætning 6.4 (den implicit givne funktion). Jeg skal skitsere beviset og forklare rolen af Banachs fikspunktsætning.
 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.