MAT4 og Mat-Øk 4 -- Forår 2013

Analyse 2


22. kursusgang

Mandag den 29. april 2013,  kl. 08:15
Sted: grupperum.

Dagens program

08:15-12:00
I dag skal I repetere Banachs fikspunktsætning, med udgangspunkt i spørgsmål 4.
Jeg kommer rund i grupperne efter kl 10:00.
 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.