Matematik 4 og matematik-økonomi 4 forår 2014

Matematisk analyse 2: metriske rum


Lærebog

Vi anvender følgende lærebøger/noter i kurset.

Introduktion til kurset

Kurset skal hjælpe jer til at udbygge en matematisk tankegangs- og ræsonnementskompetence gennem arbejdet med mere abstrakte begreber i metriske rum. Emnerne er blandt andet talrækker, potensrækker, fuldstændighed, Banachs fikspunktsætning, eksistens og entydighed af løsninger til systemer af sædvanlige differentialligninger, invers- og implicit funktionssætningerne. Mange af de emner, der er nævnt ovenfor, er nye. Men arbejdsmetoden er det samme som i det sidste semester, dvs vi skal igen bruge en del tid på stringente matematiske beviser.

Eksamensbeskrivelse og Pensum

Eksamen i kurset Analyse 2 er en individuel mundtlig eksamen, med intern censor, og med karakter efter 7 skalaen. Detaljer findes her.

Plan

Bemærk: planen opdateres ikke længere.

Kursusgang

Dato

Tidspunkt

Emner

1

Tirsdag d.4/02

12:30-16:15

Introduktion til kurset. Limsup og liminf. Talrækker.

2

Torsdag d.6/02

12:30-16:15

Talrækker (2).

3

Tirsdag d.11/02

08:15-12:30

Talrækker (3).

4

Torsdag d.13/02

12:30-16:15

Talrækker (4).

5

Tirsdag d.18/02

12:30-16:15

Selvstudium: Dobbeltrækker, eksponentialfunktionen og logaritmen.

6

Torsdag d.20/02

12:30-16:15

Følger og rækker af funktioner

7

Torsdag d.27/02

12:30-16:15

Selvstudium: Følger og rækker af funktioner (2)

8

Tirsdag d.4/03

12:30-16:15

Anvendelser af ligelig konvergens

9

Tirsdag d.10/03

12:30-16:15

Banachs fikspunktsætning

10

Torsdag d.13/03

12:30-16:15

Ordinære differentialligninger: eksistens og entydighed

11

Tirsdag d.18/03

12:30-16:15

Ordinære differentialligninger: maksimale løsninger

12

Torsdag d.20/03

12:30-16:15

Sinus og cosinus som globale løsninger af en ODE

13

Tirsdag d.25/03

12:30-16:15

Implicit funktionssætning (1)

14

Torsdag d.27/03

12:30-16:15

Selvstudium: Implicit funktionssætning (2)

15

Tirsdag d.1/04

12:30-16:15

Invers funktionssætning

16

Torsdag d.3/04

12:30-16:15

Selvstudium: Invers funktionssætning (2)

17

Tirsdag d.8/04

12:30-16:15

Forberedelse til eksamen (1)

18

Torsdag d.10/04

12:30-16:15

Forberedelse til eksamen (2)

19

Tirsdag d.15/04

12:30-16:15

Forberedelse til eksamen (3)

20

Tirsdag d.22/04

12:30-16:15

Forberedelse til eksamen (4)

Undervisningsform

Halvdelen af kursusgangene vil bestå af både forelæsning, opgaveregning og teoretiske øvelser. Fordelingen blandt disse aktiviteter vil variere fra gang til gang. Den anden halvdel bruges til mere strukturerede teoretiske øvelser, hvor forelæseren ikke er til stede. Programmet for hver kursusgang er beskrevet i den tilhørende oversigt. Det anbefales at gennemse denne oversigt før hver kursusgang og følge anbefalingerne vedrørende forberedelse til kursusgangen.


Webside vedligeholdes af Horia Cornean
Opdateret d.21/04/2014