MAT4 og Mat-Øk 4 -- Forår 2014

Analyse 2


18. kursusgang

Torsdag den 10. april 2014,  kl. 12:30
Sted: grupperum.

Dagens program

12:30- 16:15
Forbered de næste to eksamensspørgsmål:
1. Punktvis og ligelig konvergens for følger af funktioner (afsnit 9.1-9.2 i Lay).
2. Banachs fikspunktsætning (mine noter).
Jeg kommer forbi jeres grupperum mellem kl 13:00 og 16:15.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.