MAT4 og Mat-Øk 4 -- Forår 2014

Analyse 2


19. kursusgang

Tirsdag den 15. april 2014,  kl. 12:30
Sted: grupperum.

Dagens program

12:30- 16:15
Forbered de næste to eksamensspørgsmål:
1. Fuldstændighed af rummet af kontinuerte funktioner med værdier i et fuldstændigt metrisk rum. (mine noter, sætning 5.1 og 5.2)
2. Lokal eksistens og entydighed at løsninger til ODE (mine noter).
Jeg kommer forbi jeres grupperum mellem kl 13:00 og 16:15.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.