MAT4 og Mat-Øk 4 -- Forår 2014

Analyse 2


1. kursusgang

Tirsdag den 4. februar 2014,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-112.

Dagens program

12:30--12:45
Introduktion til kurset.
12:45-14:30
Forelæsning: Efter en kort repetition af nogle vigtige begreber som konvergens af talfølger, kontinuitet osv, går vi direkte til nyt stof: limsup (=limit superior) og liminf (=limit inferior), introduktion til talrækker.
14:30-16:15
Opgaveregning: på side 193 i [Lay], opgave 1, 2, 3, 4, 9, 13, 15, 16.

Literatur: afsnit 4.4.9 og 8.1 i [Lay]. Prøv at læse dem i forvejen.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.