MAT4 og Mat-Øk 4 -- Forår 2014

Analyse 2


2. kursusgang

Torsdag den 6. februar 2014,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-112.

Dagens program

12:30- 14:30
Forelæsning: vi skal se på nogle vigtige talrækker (den geometriske og den harmoniske) og vi skal gennemgå et par konvergens/divergens kriterier.
14:30-16:15
Opgaveregning: på side 307 i [Lay], opgave 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11.

Literatur: afsnit 8.1 og 8.2 i [Lay].

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.