MAT4 og Mat-Øk 4 -- Forår 2014

Analyse 2


4. kursusgang

Torsdag den 13. februar 2014,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-112.

Dagens program

12:30- 14:30
Forelæsning: vi skal se på det sidste konvergenskriterie (integralkriteriet), og vi fortsætter med potensrækker.
14:30-16:15
Opgaveregning: på side 316 i [Lay], opgave 1, 2, 3 (a,b,c,d), 4a, 5 (a,b,c,d,e,f), 13.

Literatur: afsnit 8.2 og 8.3 i [Lay].

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.