MAT4 og Mat-Øk 4 -- Forår 2014

Analyse 2


6. kursusgang

Torsdag den 20. februar 2014,  kl. 12:30
Sted: G5-112.

Dagens program

12:30- 14:30
Forelæsning: følger og rækker af funktioner, punktvis og ligelig (uniform) konvergens.
14:30- 16:15
Opgaveregning: opgave 3 og 4 på side 324 i [Lay]

Literatur: afsnit 9.1 og 9.2 i [Lay].

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.