Matematik 4 og matematik-økonomi 4, forår 2015

Matematisk analyse 2: metriske rum


Lærebog

Vi anvender følgende lærebøger i kurset.

Introduktion til kurset

Kurset skal hjælpe jer til at udbygge en matematisk tankegangs- og ræsonnementskompetence gennem arbejdet med mere abstrakte begreber i metriske rum. Emnerne er blandt andet talrækker, potensrækker, fuldstændighed, Banachs fikspunktsætning, eksistens og entydighed af løsninger til systemer af sædvanlige differentialligninger, invers- og implicit funktionssætningerne. Mange af de emner, der er nævnt ovenfor, er nye. Men arbejdsmetoden er det samme som i det sidste semester, dvs vi skal igen bruge en del tid på stringente matematiske beviser.

Eksamen

Eksamen i kurset Analyse 2 er en individuel skriftlig eksamen og med karakter efter 7 skalaen.

Plan

Bemærk: planen opdateres ikke længere.

Kursusgang

Dato

Tidspunkt

Emner

1

Onsdag d.4/02

12:30-16:15

Introduktion til kurset. Limsup og liminf. Talrækker.

2

Fredag d.6/02

12:30-16:15

Talrækker (2).

3

Fredag d.13/02

12:30-16:15

Talrækker (3).

4

Onsdag d.18/02

12:30-16:15

Talrækker (4).

5

Fredag d.20/02

12:30-16:15

Eksponentielfunktionen, logaritmen og andre analytiske potensrækker.

6

Onsdag d.25/02

12:30-16:15

Punktvis og ligelig konvergens, funktionsrum.

7

Onsdag d.4/03

12:30-16:15

Selvstudium: funktionsrum, Banachs fikspunktsætning

8

Onsdag d.11/03

12:30-16:15

Selvstudium: funktionsrum, konstruktion af et uendelig dimensionalt Hilbertrum

9

Onsdag d.18/03

12:30-16:15

Sædvanlige differentialligninger: lokal eksistens og entydighed

10

Onsdag d.25/03

12:30-16:15

Selvstudium. Sædvanlige differentialligninger: maksimale løsninger og andre anvendelser

11

Onsdag d.1/04

12:30-16:15

Selvstudium med opgaveregning

12

Onsdag d.8/04

12:30-16:15

Implicit funktion sætning (1)

13

Fredag d.10/04

12:30-16:15

Implicit funktion sætning (2)

14

Onsdag d.15/04

12:30-16:15

Invers funktion sætning

15

Fredag d.17/04

12:30-16:15

Selvstudium: Invers funktion sætning (2)

16

Onsdag d.22/04

12:30-16:15

Selvstudium: Forberedelse til eksamen (1)

17

Fredag d.24/04

12:30-16:15

Selvstudium: Forberedelse til eksamen (2)

18

Onsdag d.29/04

12:30-16:15

Prøveeksamen F15

19

Onsdag d.6/05

12:30-16:15

Kursets opsummering

Undervisningsform

Halvdelen af kursusgangene vil bestå af både forelæsning, opgaveregning og teoretiske øvelser. Fordelingen blandt disse aktiviteter vil variere fra gang til gang. Den anden halvdel bruges til mere strukturerede teoretiske øvelser, hvor forelæseren ikke er til stede. Programmet for hver kursusgang er beskrevet i den tilhørende oversigt. Det anbefales at gennemse denne oversigt før hver kursusgang og følge anbefalingerne vedrørende forberedelse til kursusgangen.


Webside vedligeholdes af Horia Cornean
Opdateret d.1/05/2015