MAT4 og Mat-Øk 4 -- Forår 2015

Analyse 2


11. kursusgang

Onsdag den 1. april 2015,  kl. 12:30
Sted: grupperum.

Dagens program

12:30-16:15
Selvstudium. Start med de opgaver fra sidste to gange som I ikke kunne nå at løse. Fortsæt med at læse Lemma 7.1, 7.2 og 7.3 fra mine Analyse noter. I har allerede set en del lignende resultater i løbet af det sidste semester, for eksempel Lemma 1.1, 1.2 og 1.3 fra denne fil.

Fra næste gang starter vi med Implicit Funktion Sætningen, og det er vigtigt at repetere det I har lært om funktioner af flere variable i Arnes kursus.
Jeg skal besvare spørgsmål i tidsrummet fra kl 12:30 til kl 16:15. I er også velkomne til at stille spørgsmål fra de tidligere kursusgange.

Angående forberedelsen til prøveeksamen. Jeg skal give Jer en liste med tre-fire typiske opgaver til hver af de følgende opgavetyper: uendelige potensrækker, differentialligninger, implicit og inverse funktion sætning. Prøveeksamen skal finde sted i den næstsidste kursusgang (I må gerne arbejde sammen i grupperne, men det vil være bedst at prøve at løse opgaverne alene), mens den sidste kursusgang skal bruges til en slags spørgetime. Flere detaljer kommer på et senere tidspunkt.

UPDATE: Her får I to eksempler af mulige eksamenssæt.

Literatur: Se ovenfor.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.