MAT4 og Mat-Øk 4 -- Forår 2015

Analyse 2


17. kursusgang

Fredag den 24. april 2015,  kl. 12:30
Sted: grupperum.

Dagens program

12:30- 16:15
Selvstudium, forberedelse til eksamen. Læs teorien fra afsnit 6,7 og 8 af mine Analyse noter. Løs en gang til opgaverne fra denne fil.
Jeg kan ikke være til stede for at besvare jeres eventuelle spørgsmål. Prøveeksamen skal afholdes onsdag d.29 april; I skal modtage opgaverne dagen før. Vi skal bruge kursusgangen fra d.6 maj til at gennemgå opgaverne på tavlen.

Literatur: se ovenfor.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.