MAT4 og Mat-Øk 4 -- Forår 2015

Analyse 2


1. kursusgang

Onsdag den 4. februar 2015,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-112.

Dagens program

12:30--12:45
Introduktion til kurset.
12:45-14:30
Forelæsning: Efter en kort repetition af nogle vigtige begreber som konvergens af talfølger, kontinuitet, limsup (=limit superior) og liminf (=limit inferior), går vi direkte til nyt stof: introduktion til talrækker.
14:30-16:15
Exercises: read examples 1.1-1.4 on page 320/321 in Lay. Solve exercises 1,2, 3, 4 and 5 on page 325/326.

Literatur: afsnit 8.1 i [Lay] ("Infinite Series").

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.