MAT4 og Mat-Øk 4 -- Forår 2015

Analyse 2


6. kursusgang

Onsdag den 25. februar 2015,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-112.

Dagens program

12:30-14:30
Vi skal analysere følger af funktioner og deres forskellige typer af konvergens (punktvis og ligelig). For første gang skal vi se på funktionsrum, dvs metriskerum hvor punkterne består af funktioner.
14:30-16:15
Opgaver: opgaverne 1-5 fra denne fil.

Literatur: Afsnit 6.1 fra mine noter.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.