MAT4 og Mat-Øk 4 -- Forår 2015

Analyse 2


8. kursusgang

Onsdag den 11. marts 2015,  kl. 12:30
Sted: grupperum.

Dagens program

12:30-16:15
Selvstudium. Løs opgave 7 fra denne fil. Det vil være en god ide at genopfriske nogle begreber som f.eks. definitionen af en Cauchy/konvergent følge, definitionen af en følgekompakt mængde, konvergenskriterier for 'p'-rækker, Cauchy-Schwarz uligheden i euklidiske rum, og definitionen af prikproduktet.
Jeg skal besvare spørgsmål i tidsrummet fra kl 13:00 til kl 16:15. I er også velkomne til at stille spørgsmål fra de tidligere gange; jeg er lidt bekymret, fordi der er kun tre-fire grupper som deltager aktivt i opgaveregning. Jeg håber, at dette sker fordi opgaverne er nemme og I ingen spørgsmål har.

Literatur: Se ovenfor.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.