MAT 4 -- Forår 2008

Operatorer i Hilbertrum


8. kursusgang

Onsdag den 27. februar 2008,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-109.

Dagens program

12:30-13:00
Repetition: Princippet om uniform begrænsethed for kontinuere funktioner.
13:00--14:30
Forelæsning: Svag konvergens i et Hilbertrum. (afsnit 10.1 og 10.2 i Lax). Bemærk, at alle sætninger skal formuleres kun for Hilbertrum og ikke for generelle Banachrum.
14:30-16:15
Opgaveregning:

Opgave 8 (side 61) og 10 (side 62) i Lax.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.