MAT6 -- Forår 2012

Operatorer i Hilbertrum


9. kursusgang

Torsdag den 29. marts 2012,  kl. 08:15
Sted: grupperum.

Dagens program

08:15-10:30
I dag holder vi ikke forelæsning. Læs selv afsnit 15.1 og 15.2 i Lax: Lineære afbildninger mellem normerede rum. Svag og stærk konvergens.
10:30--12:00
Opgaveregning:

Læs eksemplerne 1,2 på side 99 og 100 i Lax.

Opgave 1 på side 161 i Lax.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.