MAT 4 -- Forår 2006

Operatorer i Hilbertrum


8. kursusgang

Torsdag den 23. februar 2006,  kl. 08:15
Sted: Rum G5-109.

Dagens program

08:15-08:45
Repetition: Princippet om uniform begrænsethed for kontinuere funktioner.
08:45-10:15
Opgaveregning:

Opgave 8 (side 61) og 10 (side 62) i Lax.

10:15--12:00
Forelæsning: Svag konvergens i et Hilbertrum. (afsnit 10.1 og 10.2 i Lax). Bemærk, at alle sætninger skal formuleres kun for Hilbertrum og ikke for generelle Banachrum.
 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.