MAT 4 - Forår 2006

Operatorer i Hilbertrum


Introduktion

Kurset afholdes af Horia Cornean, Institut for Matematiske Fag.

Funktionalanalysen handler om teorien for lineære og ikke-lineære afbildninger på lineære rum af endelig og (oftest) uendelig dimension. Den fungerer som en vigtig ramme for studier af for eksempel partielle differentialligninger, randværdiproblemer, kvantemekanik, kontrol- og variationsproblemer, alle områder som er blevet betragtet som anvendt matematisk analyse.

Indhold: Fuldstændiggørelser, Banach-rum og Hilbert-rum. Lineære operatorer og deres adjungerede; projektioner. Selvadjungerede og normale operatorer. Kompakte operatorer. Sætningerne om lukket graf og åbent billede. Spektralteori. Desuden for eksempel indledende funktionalanalyse eller teori for Banach-rum efter behov.

Organisation

Omfanget af kurset er 3 moduler (=3 ECTS).

Et kursusgang er organiseret efter følgende skema:

Tid tirsdag/torsdag
08:15--08:45    Repetition
08:45--10:15    Opgaveregning
10:30-12:00    Forelæsning

Undervisningen forudsætter, at man følger op på hver kursusgang ved at læse lærebogen, og ved at man øver sig i at lave beviser/beregninger.

Projektenheden bedømmes ved en ekstern mundtlig prøve, og der gives en individuel karakter efter 13-skalaen.

Lærebøger

  1. Peter D. Lax: Functional Analysis. John Wiley & Sons, 2002; ISBN: 0-471-55604-1
Derudover vil I uden tvivl få brug for at repetere nogle af tingene fra bogen til kurserne Analyse 1 og Analyse 2 på MAT 1 og MAT 2:

  • William R. Wade: An Introduction to Analysis. 2nd. edition, Prentice-Hall, 2004.
     

    Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.