MAT1 og SUMA3 - Efterår 2006

Vektorrum og Metriske Rum


1. kursusgang

Mandag den 11. september 2006,  kl. 8:15
Lokale G5-112

Dagens program

Bemærk, at vi i dag ikke følger standardskemaet for en kursusgang.

8:15-9:00
Introduktion i G5-112. Introduktion til kurset. Gennemgang af afsnittene 1.3 og 1.4 i Cohen. Det drejer sig om fundamentale begreber vedrørende funktioner, og tællelighed.
9:00-10:45
Arbejde i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:45-12:00
Forelæsning i G5-112. Gennemgang af afsnit 1.5 i Cohen. Emnet er nogle definitioner og egenskaber ved de reelle tal.

Opgaver

Opgaverne er prioriteret i den angivne rækkefølge:
  1. Læs afsnit 1.3 i Cohen. Diskuter eventuelle uklarheder i gruppen, og med mig.
  2. Gennemgå eksemplet i teksten (illustreret i Figur 1 på side 11), i alle detaljer.
  3. Opgave 1 på side 14.
  4. Opgave 2 på side 14.
  5. Læs afsnit 1.4 i Cohen.

Skrevet d.24 august 2006 af HC.