Mat1-SUMA3 - Efterår 2006

Vektorrum og Metriske Rum


11. kursusgang

Tirsdag den 10. oktober 2006,  kl. 08:15
Lokale G5-112

Dagens program

08:15-08:45
Lokale G5-112.
Repetition af matricen af en lineær afbildning.
08:45-10:30
Arbejde i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:30-12:00
Forelæsning i G5-112.
Invertible lineære afbildninger, sider 53-58 i Axler. Invariante underrum, egenværdier og egenvektorer.

Bemærkning


Opgaver

Opgaverne løses i angivne rækkefølge.
  1. Opgaverne 2, 4, 5, 6, 8 og 9 på side 59.

Opdateret d.9/10 af H.C.