Mate1-SUMA3 - Efterår 2006

Vektorrum og Metriske Rum


15. kursusgang

Onsdag den 1. november 2006,  kl. 08:15
Lokale G5-112

Dagens program

08:15-08:45
Lokale G5-112.
Repetition af ortonormale baser, sider 106-111 i Axler.
08:45-10:30
Arbejde i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:30-12:00
Forelæsning i G5-112.
Lineær funktional, adjungeret operator, sider 117-121. Spektralsætningen i komplekse vektorrum, sider 127-133.

Opgaver

Opgaverne løses i angivne rækkefølge.
  1. Brug Gram-Schmidt algoritmen til at producere en ortonormal basis i R^3 ud fra vektorerne (1, 0, 1), (1, 1, 2) og (1, 1, 0).
  2. Kapitel 6: opgaven 13
  3. Opgaverne fra sidste gang.

Opdateret d.30/10 af H.C.