Mat1-SUMA3 - Efterår 2006

Vektorrum og Metriske Rum


18. kursusgang

Onsdag den 15. november 2006,  kl. 8:15
Lokale G5-109

Dagens program

8:15-8:45
Lokale G5-112.
Repetition: afsnit 5.1 og 5.2 i Cohen. Åbne og lukkede mængder.
8:45-10:30
Arbejde i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:30-12:00
Forelæsning i G5-109.
Kompakte og følgekompakter mængder i metriske rum. Vi skal bruge noter, som findes her.

Opgaver

Opgaverne løses i angivne rækkefølge.
  1. Husk, at hvis S er en begrænset reel mængde, så eksisterer der sup(S) og inf(S). Vis, at der findes to følger i S, {xn} og {yn} således at xn→ sup(S) og yn → inf(S).
  2. Definer d:R2xR2--> R, d(x,y)=max {|x1-y1|, |x2-y2|}. Hvad er kuglen med radius 1 og centrum i nulvektoren (0,0)?
  3. Læs Sætning 5.2.1 i Cohen

Opdateret d.13/11 af H.C.