Mat1-SUMA3 - Efterår 2006

Vektorrum og Metriske Rum


20. kursusgang

Onsdag den 22. november 2006,  kl. 8:15
Lokale G5-112

Dagens program

8:15-8:45
Lokale G5-112.
Repetition: Heine-Borel Sætning ( Sætning 4.1.6 på side 143 i Cohen).
8:45-10:30
Arbejde i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:30-12:00
Forelæsning i G5-112.
Sammenhængende mængder og kontinuitet. Vi skal bruge noter, som findes her.

Bemærkning

Pensum bliver lagt på nettet i løbet af ugen.

Opgaver

  1. Eksamensøvelse. Valg et eksamenspørgsmål fra metriske rum og gennemgå det på skift ved tavlen.

Opdateret d.20/11 af H.C.