Matematik 1 - Efterår 2006

Vektorrum og Metriske Rum


4. kursusgang

Onsdag den 20. september 2006,  kl. 8:15
Lokale G5-112

Dagens program

8:15-8:45
Lokale G5-112. Repetition af den første del af afsnit 1.9, i Cohen. 
8:45-10:45
Arbejde i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:45-12:00
Forelæsning i G5-112. Gennemgang af resten af afsnit 1.9, samt afsnittene 2.1 og 2.2 i Cohen. Emnerne er kontinuerte funktioner på lukkede intervaler, definition af metriske rum, eksempler på metriske rum, samt konvergensbegreber i metriske rum.

Bemærkning

Jeg gennemgår i første omgang kun eksemplerne (1)-(6) i afsnit 2.2. Vi vender tilbage til nogle af de andre eksempler senere.

Opgaver

Opgaverne i dag består i at gennemgå beviserne (grundigt!) for nedenstående sætninger i Cohen. Lav en gennemgang på tavlen, hvor I diskutere eventuelle uklare trin i argumenterne.
  1. Sætning 1.7.11 & 1.7.12.
  2. Sætning 1.7.14 (a) og (c).

Opdateret d.18 september 2006 af H.C.