Mat1 og SUMA3 - Efterår 2006

Vektorrum og Metriske Rum


6. kursusgang

Onsdag den 27 september 2006,  kl. 8:15
Lokale G5-112

Dagens program

8:15-8:45
Lokale G5-112. Repetition af underrum i metrisk rum, og eksempler på fuldstændige metriske rum, fra Cohen Chapter 2.
8:45-10:30
Arbejde i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:30-12:00
Forelæsning i G5-112. Gennemgang af afsnittene 3.1, 3.2, og 3.3 (kun eksempel (3)) i Cohen. Emnerne er fixpunktsætningen i metriske rum, samt anvendelse på eksistens af løsning af differentialligning.

Bemærkning


Opgaver

Opgaverne løses i angivne rækkefølge.
  1. Gennemgang af beviset for fuldstændighed af C[a,b]. Bemærk, at i Cohen er beviset delt op i tre dele. Det er resultaterne vedr. uniform konvergens, i afsnit 1.10, metrikken i afsnit 2.2(11), og selve fuldstændighedsbeviset i afsnit 2.6(5).
  2. Afsnit 2.9 på side 111: opgaverne 2, 4 (læs Definition 2.8.1) og 5.

Opdateret d. 25/09/2006 af H.C.