Mat1 og SUMA3 - Efterår 2006

Vektorrum og Metriske Rum


7. kursusgang

Mandag den 2. oktober 2006,  kl. 8:15
Lokale G5-112

Dagens program

8:15-8:45
Lokale G5-112.
Repetition af fixpunktsætningen i metriske rum, samt anvendelse på eksistens af løsning af differentialligning.
8:45-10:45
Arbejde i grupperne. Se opgaveliste nedenfor.
10:45-12:00
Forelæsning i G5-112.
Definition og egenskaber af vektorrum; underrum; sum og direct sum af underrum. Axler, sider 1-18.

Bemærkning


Opgaver

Opgaverne løses i angivne rækkefølge. Fra Cohen:
  1. Læs grundigt fixpunktsætningens bevis.
  2. Læs beviset for eksistens af løsning af differentialligning.
  3. Sætning 3.2.4 på side 118.

Opdateret d.28/09 af H.C.