MAT 6 -- Spring 2013

Integration and Fourier Theory


13. lecture

Friday, 22 March,  08:15
Place: G5-110.

The program for today

08:15-10:00.
Selvstudium: I skal selv læse frem til midt på side 82. I har allerede set alle de emner ved Arnes kursus 'Operatorer i Hilbertrum'.
kl 10:15-- kl.12:00
Forelæsning om ortonormale lister af vektorer: sætning 4.17 og 4.18 (Bessels ulighed og Parsevals identitet). Noter for d.13 kursusgang.
 

Mvh. Morten Grud Rasmussen.