MAT3 og Mat-Øk 3 -- Efterår 2012

Linearitet og differentiabilitet


16. kursusgang

Torsdag den 1. november 2012,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-109.

Dagens program

12:30-14:30
Forelæsning i G5-109. Kædereglen for funktioner af flere variable. Middelværdisætninger for funktioner af flere variable. Højere ordens differentialer. Taylors formel for funktioner af flere variable. Jeg gennemgår i denne forbindelse følgende dele af [Wade]: 11.4 og 11.5.
14:30-16:15
Opgaveregning i grupperne. Se opgavelisten nedenfor.
1. Section 11.4 i [Wade] Exercises 11.4.1, 11.4.2, 11.4.4, 11.4.5.
 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.