MAT3 og Mat-Øk 3 -- Efterår 2012

Linearitet og differentiabilitet


17. kursusgang

Tirsdag den 6. november 2012,  kl. 12:30
Sted: grupperum.

Dagens program

12:30-15:00
Selvstudium: læs afsnit 11.5 i [Wade]. De vigtiste resultater her er Sætning 11.30, 11.32 og 11.37.
15:00-16:15
Opgaveregning. Se opgavelisten nedenfor.
Section 11.4 i [Wade]: Exercises 11.5.1 og 11.5.2. Jeg skal går rund i grupperne for at svare på spørgsmål fra kl 12:30.
 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.