MAT3 og Mat-Øk 3 -- Efterår 2012

Linearitet og differentiabilitet


18. kursusgang

Torsdag den 8. november 2012,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-109.

Dagens program

12:30-14:30
Forelæsning i G5-109: Optimering, maksimum og minimum punkter for funktioner af flere variable. Jeg gennemgår i denne forbindelse dele af afsnit 11.7 i [Wade]. Vi skal mest bruge mine nyskrevne noter.
14:30-16:15
Opgaveregning i grupperne. Se opgavelisten nedenfor.
1. Section 11.7 i [Wade]: Exercises 11.7.1 og 11.7.2.
 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.