MAT3 og Mat-Øk 3 -- Efterår 2012

Linearitet og differentiabilitet


20. kursusgang

Torsdag den 15. november 2012,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-109.

Dagens program

12:30-14:30
Forelæsning i G5-109: Kontinuerte funktioner på kompakte mængder. Vi skal bevise, at en kontinuert funktion defineret på en kompakt mængde opnår sit maksimum og minimum. Jeg gennemgår i denne forbindelse d.3 kapitel af mine noter fra analyse kurset.
14:30-16:15
Opgaveregning i grupperne. Se opgavelisten nedenfor.
1. Section 10.4 i [Wade]: Exercises 10.4.1, 10.4.2 og 10.4.3.
 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.