ET 4- Forår 2009

Matematik 2


Introduktion

Kurset afholdes af Horia Cornean fra Institut for Matematiske Fag.

Formål: Kurset har til formål at bidrage til at den studerende tilegner sig viden om komplekse analytiske funktioner og nogle af deres anvendelser. Derudover skal kurset bidrage til at give de studerende viden om potensrækker, Taylorrækker, Laurentrækker og residueintegration.

Begrundelse: Grundlæggende matematiske færdigheder inden for ovenstående områder er nødvendige forudsætninger for mange efterfølgende kurser inden for matematik, regulering m.v.

Indhold: Analytiske funktioner, Cauchy-Riemann ligninger, Laplace ligning, konform afbildning, eksempler på specielle komplekse funktioner: eksponentielle, trigonometriske og hyperbolske funktioner, logaritme. Linieintegrale i det komplekse plan, Cauchys integralsætning. Potensrækker, Laurentrækker, residueregning.

Organisation

Omfanget af kurset er 2 moduler (=2 ECTS).

Undervisningen forudsætter, at man følger op på hver kursusgang ved at læse lærebogen, og ved at man øver sig i at lave beviser/beregninger. Vi skal sommetider bruge noter (på engelsk).

Prøveform: en tre timers skriftlig eksamen, med intern censur.

Bedømmelse: individuel karakter efter 7-trinsskalaen.

Lærebøger

  1. Erwin Kreyszig Advanced Engineering Mathematics. 2006 John Wiley & Sons, Inc. ISBN-13: 978-0-471-72897-9
Derudover vil I uden tvivl få brug for at repetere nogle af tingene fra bøgerne til kurserne Mat1A og Mat2A på basis. Bøgerne var:
  1. C. H. Edwards, D. E. Penney: Calculus. 6th Edition. Prentice-Hall 2002.
  2. H. Elbrønd Jensen et al.: Matematisk Analyse I. Institut for Matematik, DTU, 1998.
  3. H. Elbrønd Jensen et al.: Opgaver: Matematisk Analyse I. Institut for Matematik, DTU, 1998.
  4. D. C. Lay: Linear Algebra and Its Applications. Addison-Wesley 2002.