Fys 2 - Nano 4
Forår 2007

Dataanalyse og Differentialligninger


Introduktion
Her finder du en introduktion til kurset.


PENSUM (nyt link!!)

Kursusplan

Bemærk: Planen vil ikke længere blive opdateret og ændret.
Dato Kursusgang Uge Emner
  Ons d.7/02   1   6   Introduktion; lineære differentialligninger med konstante koefficienter
Fre d.9/02   2  6   Lineære differentialligninger med variable koefficienter; variation af parametre
  Ons d.14/02   3  7   Ligninger uden konstante koefficienter
  Fre d.16/02   4   7   Rækkeløsninger til differentialligninger (Legendre og Bessel).
  Ons d.21/02   5   8   Rækkeløsninger nær et singulært punkt (Bessel funktioner).
  Ons. d.28/02   6  9  Basale begreber fra sandsynlighedsregning
  Fre d.2/03   7   9   Sandsynlighedsregning II. Estimation
 Ons. d.7/03   8   10   Den centrale grænseværdi-sætning. Vigtige fordelinger. Konfidensintervaller.
 Fre. d.9/03   9   10   Lineær regression og usikkerhedsberegning
  Ons. d.14/03   10  11   Prøveeksamen.
 
 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.
Opdateret d.11/03/ 2007