Fys 2 - Nano 4 Forår 2007

Dataanalyse og Differentialligninger


7. kursusgang

Fredag den 2. marts 2007,  kl. 8:15
Seminarrum 48, Handelsskolen, Langagervej 16, 9220 Aalborg

Dagens program

8:15-10:15
Repetition og forelæsning: Sandsynlighedsregning II. Estimation.
10:15-12:00
Opgaveregning

Kommentarer

Vi fortsætter med den grundlæggende sandsynlighedsregning, som ligger bag den dataanalyse kurset ligger op til.

Litteratur

Vi skal bruge noter, som findes her (pdf fil)
Opgaverne for i dag findes her (pdf fil)
McQuarrie, afsnit 21.1: Diskrete stokastiske variable
McQuarrie, afsnit 21.2: Kontinuerte stokastiske variable
 

Opdateret d. 28. februar 2007 af H.C.