FYS 2 og NANO 4- Forår 2008

Dataanalyse og Differentialligninger


Introduktion

Kurset afholdes af Horia Cornean fra Instituttet for Matematiske Fag.

Dette kursus har til hensigt at give basale matematiske værktøjer til behandling af måledata samt metoder til løsning af differentialligninger.

Indhold: Regression og usikkerhedsberegning. Spredning og konfidensinterval. Hypoteser og - test. Lineære differentialligninger, specielt andenordensligninger. Homogene og inhomogene ligninger. Eksempler fra reaktionskinematik, elektromagnetisme og kvantemekanik.

Organisation

Omfanget af kurset er 2 moduler (=2 ECTS). Det første modul omhandler Differentialligninger og det andet Dataanalyse.

Undervisningen forudsætter, at man følger op på hver kursusgang ved at læse lærebogen, og ved at man øver sig i at lave beviser/beregninger. Vi skal sommetider bruge noter (på engelsk).

Kurset bedømmes ved en skriftlig eksamen, med intern censur.

Lærebøger

  1. Donald A. McQuarrie: Mathematical Methods for Scientists and Engineers. University Science Books 2003, ISBN 1-891389-29-7
Derudover vil I uden tvivl få brug for at repetere nogle af tingene fra bøgerne til kurserne Mat1A og Mat2A på basis. Bøgerne var:
  1. C. H. Edwards, D. E. Penney: Calculus. 6th Edition. Prentice-Hall 2002.
  2. H. Elbrønd Jensen et al.: Matematisk Analyse I. Institut for Matematik, DTU, 1998.
  3. H. Elbrønd Jensen et al.: Opgaver: Matematisk Analyse I. Institut for Matematik, DTU, 1998.
  4. D. C. Lay: Linear Algebra and Its Applications. Addison-Wesley 2002.
 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.