Fys 2 - Nano 4 Forår 2008

Dataanalyse og Differentialligninger


7. kursusgang

Onsdag den 27. februar 2008,  kl. 8:15
Sted: Lokale 5.227, SKV4, 9220 Aalborg

Dagens program

8:15-10:15
Repetition og forelæsning: Sandsynlighedsregning II. Estimation.
10:15-12:00
Opgaveregning

Kommentarer

Vi fortsætter med den grundlæggende sandsynlighedsregning, som ligger bag den dataanalyse kurset ligger op til.

Litteratur

Vi skal bruge noterne fra sidste gang, som findes her (pdf fil)
Opgave 1, 2 og 3 for fra her (pdf fil)
McQuarrie, afsnit 21.1: Diskrete stokastiske variable
McQuarrie, afsnit 21.2: Kontinuerte stokastiske variable
 

Opdateret d. 25. februar 2008 af H.C.