MAT 3 -- Efterår 2008

Kontinuert Optimering


1. kursusgang

Tirsdag den 2. september 2008,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-109.

Dagens program

12:30-16:15
I dag har vi et specielt program (4 timers forelæsning). Vi skal genopfriske nogle af de vigtiste begreber som handler om differentiable funtioner af flere variabler: Taylors formel, kædereglen, konveksitet, osv. Vi starter også med at kigge på Eulers ligning i variationsregning (side 13-28 i lærebogen).
 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.