MAT 3 -- Efterår 2008

Kontinuert Optimering


10. kursusgang

Tirsdag den 7. oktober 2008,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-109.

Dagens program

12:30-13:00
Repetition: Maksimumsprincippet for problemer med fast tidshorisont.
13:00-14:00
Forelæsning: Mangasarian og Arrow tilstrækkelige betingelser. Vi gennemgår siderne 105-110 i bogen.
14:00--16:15
Opgaveregning:

Læs eksempel 6 på sider 113-121 i bogen. Jeg skal forklare opgavens løsningsstrategi før I starter at læse.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.