MAT 3 -- Efterår 2008

Kontinuert Optimering


12. kursusgang

Mandag den 20. oktober 2008,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-109.

Dagens program
Vi nåede ikke at gennemgå alt det vi planlagte for den sidste kursusgang. Vi prøver nu igen :)

12:30-13:30
Repetition: Vi fortsætter med eksempel 6 på sider 113-121 i bogen.
13:30-14:00
Forelæsning: Fillipov-Cesari eksistenssætning, sider 131-135 i bogen.
14:00--16:15
Opgaveregning:

Opgaver 2.8.3, 2.8.5 og 2.8.6 på side 141.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.