MAT 3 -- Efterår 2008

Kontinuert Optimering


13. kursusgang

Onsdag den 22. oktober 2008,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-109.

Dagens program

12:30-13:30
Repetition: tidsminimeringsproblem, nødvendige betingelser.
13:30-15:00
Forelæsning: vi gennemgår eksemple 11 på sider 147-151 i bogen
15:00--16:15
Opgaveregning:

Læs eksempel 12 på side 151 i bogen.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.