MAT 3 -- Efterår 2008

Kontinuert Optimering


14. kursusgang

Tirsdag den 28. oktober 2008,  kl. 12:30
Sted: Rum G5-109.

Dagens program

12:30-13:00
Repetition: om tidsminimeringsproblemet.
13:00-14:300
Forelæsning: En model for månelanding. Vi skal bruge noter (pdf format). Vi gennemgår siderne 55-58
14:30--16:15
Opgaveregning:

Læs afsnit 4.4.3 i noterne.

 

Disse sider vedligeholdes af Horia Cornean.